Đen
Hồng nude
Cafe
Cam
Trắng
Xanh ngọc

Quần lót tàng hình tơ lụa băng 2.0

118.000 1.250.000 
Đen
Da
Hồng
Trắng
Xanh ngọc

Quần lót tàng hình tơ lụa băng Ag+

178.000