Cách để gia nhập câu lạc bộ thành viên của Scarlett

1. Đặt đơn hàng đầu tiên trên trang web của chúng tôi
2. Trở thành thành viên ngay sau khi đơn hàng thành công
3. Tiếp tục mua sắm và tích lũy chi tiêu để nâng hạng thành viên.
4. Trải nghiệm những đặc quyền mua sắm của câu lạc bộ thành viên.

*Lưu ý: Reset hạng thẻ sau 1 năm nếu thành viên không phát sinh hoạt động chi tiêu.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN